تماس با ما

آدرس:

گیلان تالش کیلومتر۴ تالش- خیابان ناوان شرکت پیام سبز تالش( نهالستان مهندس دانش ادیبی)

شماره تماس: ۰۹۱۱۳۸۵۱۰۵۱   – ۰۹۲۱۱۷۳۹۷۶۳-  ۰۱۳۴۴۲۹۲۷۱۸

تلفکس:        ۰۱۳۴۴۲۹۲۳۰۳