کاشت داشت و برداشت میوه کیوی

گیاهی است متعلق به خانواده Actinidiacea، و با نام علمیActinidadeliciosaاست این گیاه از شاخه گیاهان گلدار، رده نهاندانگان، وزیر رده دو لپه ایها، فوق راسته Dilleniidaeراسته Ericales و جنس یا ژانر Actinidia می باشد و دارای ۲۰ گونه مختلف است . درحدود ۱۰ گونه آن از لحاظ تجارتی دارای اهمیت جهانی است ، که ۷ گونه آن به عنوان «پیچهای زینتی» و سه گونه دیگرشامل Actinidia arguta ,Actinidia kolomickta ,Actinidiachinensis جهت تولید میوه مورد استفاده قرار می گیرند.

ادامه مطلب